Semi 1 - 2017 USA Kabaddi - North Carolina Kabaddi Club Vs. Royal Kings USA Kabaddi Club

Semi 1 - 2017 USA Kabaddi - North Carolina Kabaddi Club Vs. Royal Kings USA Kabaddi Club Semi Final 1 of Kings Sports Kabaddi Cup Sacramento - USA between open teams of Kabal Gill's North Carolina Kabaddi Club Vs. Shaba Thiara's Royal Kings USA.