Match 3 - Brampton Kabaddi Club Vs. OKC Kabaddi Club | OKC-Brampton Kabaddi Cup 2017

Match 3 - Brampton Kabaddi Club Vs. OKC Kabaddi Club | OKC-Brampton Kabaddi Cup 2017 Watch Match 3 of OKC-Brampton Kabaddi Cup from 2017 Canada Kabaddi season between Brampton Kabaddi Club VS. OKC Kabaddi Club. Players: Kala Dhanuala, Nindi Benra, Babbu Bhinder,Hathoor, Aman Thigli, Gagan Jalal, Vinay Khatari.